Kierownik Katedry

prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka