Prace dyplomowe

Przykładowe tematy prac magisterskich i licencjackich realizowanych w Katedrze w poprzednich latach:

Tytuł

Imię promotora

Nazwisko promotora

Analiza najczęstszych urazów występujących wśród półmaratończyków i metody ich rehabilitacji Mirosław Andrusiewicz
Analiza występowania zjawiska nikotynizmu wśród studentów, ocena czynników zwiększających ryzyko uzależnienia i narażenia na choroby związane z paleniem. Mirosław Andrusiewicz
Badanie poziomu ekspresji genów metabolizmu podstawowego w endometrium eutopowym i ektopowym metodą Taqman Real Time PCR Mirosław Andrusiewicz
Bakterie jako producenci zrekombinowanych białek ludzkich Mirosław Andrusiewicz
Biomateriały w implantologii: klasyfikacja, własciwości, zastosowanie Maria Wołuń-Cholewa
Biosensory na bazie nanostruktur wykorzystywane do diagnostyki mikrobiologicznej Anna Szczerba
Częstość, profilaktyka oraz rehabilitacja urazów wśród biegaczy Maria Wołuń-Cholewa
Czy naprotechnologia może być alternatywą dla zapłodnienia in vitro. Małgorzata Kotwicka
Czynniki wpływające na nowotwory układu kostnego Mirosław Andrusiewicz
Deficyty funkcjonalne po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego Mirosław Andrusiewicz
Działania niepożądane zaobserwowane przez kobiety z rakiem piersi poddawane radioterapii uzupełniającej Mirosław Andrusiewicz
Epidemiologia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego na przestrzeni lat 1990-2010. Mirosław Andrusiewicz
Ergonomia pracy pielęgniarki a zapobieganie chorobom układu mięśniowo-szkieletowego Mirosław Andrusiewicz
Hipotermia indukowana przebywaniem w warunkach górskich – postępowanie ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maria Wołuń-Cholewa
Jakość życia pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy Mirosław Andrusiewicz
Jakość życia pacjentów z łuszczycą. Maria Wołuń-Cholewa
Komórki raka krążące we krwi: charakterystyka, identyfikacja i znaczenie dla przebiegu choroby nowotworowej Mirosław Andrusiewicz
Kwas traneksamowy w postępowaniu przedszpitalnym na poziomie ratownictwa medycznego. Adam Wysocki
Leki nasercowe jako przyczyna ostrych zatruć u dzieci. Maria Wołuń-Cholewa
Metody leczenia i rehabilitacji złamań kości ramiennej. Mirosław Andrusiewicz
Miejsce sportu w rehabilitacji osób po urazach rdzenia kręgowego Mirosław Andrusiewicz
Najczęstsze kontuzje wśród siatkarzy, sposoby rehabilitacji i profilaktyka Mirosław Andrusiewicz
Najczęstsze kontuzje wśród siatkarzy, sposoby rehabilitacji i profilaktyka Mirosław Andrusiewicz
Najczęstsze kontuzje występujące podczas treningów sztuki walki capoeria oraz sposoby ich terapii z uwzględnieniem fizjoterapii Mirosław Andrusiewicz
Najczęstsze kontuzje występujące podczas treningów sztuki walki capoeria oraz sposoby ich terapii z uwzględnieniem fizjoterapii Mirosław Andrusiewicz
Najczęstsze urazy i dysfunkcje narządu ruchu oraz sposoby zapobiegania im wśród graczy w tenisa stołowego Mirosław Andrusiewicz
Najczęstsze urazy w wypadkach komunikacyjnych Mirosław Andrusiewicz
Najczęściej występujące kontuzje i możliwości zapobiegania wśród osób trenujących sztuki walki Mirosław Andrusiewicz
Najczęściej występujące kontuzje narządu ruchu i tkanek miękkich oraz profilaktyka ich występowania wśród osób czynnie grających w piłkę nożną Mirosław Andrusiewicz
Najczęściej występujące kontuzje narządu ruchu i tkanek miękkich oraz profilaktyka ich występowania wśród osób czynnie grających w piłkę nożną Mirosław Andrusiewicz
Najczęściej występujące urazy i sposoby rehabilitacji u osób uprawiających wspinaczkę skałkową Mirosław Andrusiewicz
Niedotlenienie komórek raka szyjki macicy a odpowiedź na leczenie-przegląd systematyczny. Małgorzata Kotwicka
Nieprawidłowe żywienie i otyłość jako przyczyna niepłodności męskiej. Małgorzata Kotwicka
Obraz kliniczny i postępowanie pielęgniarskie w przebiegu przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Mirosław Andrusiewicz
Ocena postawy ciała i aktywności fizycznej u dzieci w wieku szkolnym. Małgorzata Kotwicka
Ocena poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Mirosław Andrusiewicz
Ocena skuteczności leczenia fizykoterapeutycznego u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego Mirosław Andrusiewicz
Ocena skuteczności leczenia fizykoterapeutycznego u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Mirosław Andrusiewicz
Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych schorzeniach narządu ruchu Mirosław Andrusiewicz
Ocena skuteczności zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego Mirosław Andrusiewicz
Ocena wczesnych i późnych odczynów popromiennych w radioterapii u chorych na raka endoemtrium Mirosław Andrusiewicz
Ocena wpływu regularnych treningów na koordynację ruchową graczy capoeira Mirosław Andrusiewicz
Ochrona radiologiczna w diagnostyce obrazowej i terapii. Odczyny popromienne. Mirosław Andrusiewicz
Ostra niewydolnośd nerek – opis przypadku Mirosław Andrusiewicz
Ostre zespoły wieńcowe – retrospektywna analiza postępowania Zespołów Ratownictwa Medycznego przy SPZOZ Kościan w latach 2011-2013 w oparciu o analizę kart wyjazdowych. Mirosław Andrusiewicz
Perspektywy rozwoju zawodowego w ratownictwie medycznym Izabela Skibińska
Pielęgnowanie w trakcie chemioterapii pacjentki ze zdiagnozowanym nowotworem piersi po zabiegu Pateya Mirosław Andrusiewicz
Porównanie stabilności stawu kolanowego po rekonstrukcji ACL oraz po leczeniu zachowawczym i intensywnej rehabilitacji. Mirosław Andrusiewicz
Porównanie stabilności stawu kolanowego po rekonstrukcji ACL oraz po leczeniu zachowawczym i intensywnej rehabilitacji. Mirosław Andrusiewicz
Porównanie znaczenia badania ultrasonograficznego, zdjęcia przeglądowego jamy brzusznej oraz urografii w diagnostyce chorób układu moczowego Mirosław Andrusiewicz
Postępowanie diagnostyczne, operacyjne i rehabilitacyjne po uszkodzeniach więzadła krzyżowego przedniego u osób trenujących koszykówkę Maria Wołuń-Cholewa
Postępowanie fizjoterapeutyczne po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego Mirosław Andrusiewicz
Postępowanie ratownicze w złamaniach Mirosław Andrusiewicz
Postępowanie ratunkowe we wstrząsie anafilaktycznym Mirosław Andrusiewicz
Poszpitalne usprawnianie pacjenta po alloplastyce stawu biodrowego Mirosław Andrusiewicz
Predykcja wpływu wybranych polimorfizmów w regionie 5′ flankującym genu CGB5 na aktywność transkrypcyjną Mirosław Andrusiewicz
Preferencyjne przezywanie macierzystych komórek nowotworowych jako wynik heterogeniczności mechanizmów genetycznych i niegenetycznych pomiędzy zezłośliwionymi komórkami Mirosław Andrusiewicz
Problem otyłości u dorosłych. Wybrane aspekty. Adam Wysocki
Profilaktyka wśród studentów fizjoterapii czynnie uprawiających sport Mirosław Andrusiewicz
Profilaktyka wśród studentów fizjoterapii czynnie uprawiających sport. Mirosław Andrusiewicz
Przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego zespołu ratownictwa medycznego Mirosław Andrusiewicz
Przyczyny powstawania bólu w zwyrodnieniach kręgosłupa Izabela Skibińska
Przyczyny, diagnostyka oraz leczenie mukowiscydozy – opis przypadku. Maria Wołuń-Cholewa
Przydatność kursów doskonalących dla ratowników medycznych w postępowaniu z pacjentem. Mirosław Andrusiewicz
Przydatność kursów doskonalących dla ratowników medycznych w postępowaniu z pacjentem. Mirosław Andrusiewicz
Przyrządowe i bezprzyrządowe metody udrażniania górnych dróg oddechowych Mirosław Andrusiewicz
Rehabilitacja i powrót do treningów kontuzjowanego zawodnika brazylijskiego jiu jitsu po zabiegu artroskopii kolana. Mirosław Andrusiewicz
Rehabilitacja szpitalna i poszpitalna u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Mirosław Andrusiewicz
Retroperspektywna analiza postępowania Zespołów Ratownictwa Medycznego przy SP ZOZ Kościan w latach 2011-2013 w przypadku nagłego zatrzymania krążenia w oparciu o analizę formularzy danych. Mirosław Andrusiewicz
Retroperspektywna analiza przypadków nagłych zatrzymania krążenia na oddziałach szpitalnych SPZOZ Kościan w aspekcie wytycznych Europejskiej Rady Resustytacji. Mirosław Andrusiewicz
Retrospektywna ocena toksyczności chemioterapii u pacjentów z rakiem jelita grubego Mirosław Andrusiewicz
ROLA OSTEOBLASTÓW W PROCESIE OSTEOGENEZY Mirosław Andrusiewicz
Skuteczność leczenia fizykoterapeutycznego u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa Mirosław Andrusiewicz
Skuteczność leczenia fizykoterapeutycznego u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego Mirosław Andrusiewicz
Świadomość czynników ryzyka choroby nowotworowej u osób między 20. a 45. rokiem życia Mirosław Andrusiewicz
Trójwymiarowe rusztowania w regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych Maria Wołuń-Cholewa
Urazy i kontuzje narządu ruchu występujące wśród baletnic Mirosław Andrusiewicz
Urazy i kontuzje oraz sposoby ich rehabilitacji wśród osób czynnie grających w piłkę nożną Mirosław Andrusiewicz
Urazy wśród strażaków PSP w służbie kandydackiej podczas szkolenia zawodowego. Mirosław Andrusiewicz
Użytecność kliniczna oznaczeń wybranych polimorfizmów w genach CYP2D6 i CYP2E1 u pacjentów leczonych chemioterapeutykami Mirosław Andrusiewicz
Wczesne i późne odczyny po radioterapii u pacjentek między 50. a 60. rokiem życia z rakiem gruczołu piersiowego Mirosław Andrusiewicz
Wczesne i późne odczyny popromienne jako powikłania po radioterapii chorych na nowotwory raka szyjki macicy Mirosław Andrusiewicz
Wczesne odczyny popromienne występujące u pacjentek poddawanych radioterapii z powodu nowotworu gruczołu piersiowego Mirosław Andrusiewicz
Wiedza kobiet w województwie wielkopolskim na temat badania mammograficznego i czynników ryzyka wystąpienia zmiany nowotworowej w gruczole sutkowym Mirosław Andrusiewicz
Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia osób amatorsko uprawiających sport. Mirosław Andrusiewicz
Wpływ aktywności ruchowej na sprawność fizyczną u dzieci w wieku szkolnym Mirosław Andrusiewicz
Wpływ ćwiczeń z obciążeniem na rozwój fizyczny mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat Mirosław Andrusiewicz
Wpływ jogi statycznej i dynamicznej na zwiększenie zakresu ruchu Mirosław Andrusiewicz
Wpływ kinezyterapii na sprawność fizyczną osób w wieku starszym. Mirosław Andrusiewicz
Wpływ masażu klasycznego na regenerację potreningową u zawodników drużyn koszykarskich. Mirosław Andrusiewicz
Wpływ okresu przerwy pomiędzy urazem a zabiegiem operacyjnym u pacjentów z zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego na usprawnianie pacjenta. Mirosław Andrusiewicz
Wpływ okresu przerwy pomiędzy urazem a zabiegiem operacyjnym u pacjentów z zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego na usprawnianie pacjenta. Mirosław Andrusiewicz
Wpływ otyłości na występowanie zmian zwyrodnieniowych w stawach Mirosław Andrusiewicz
Wpływ otyłości na występowanie zmian zwyrodnieniowych w stawach. Mirosław Andrusiewicz
Wpływ postepowania usprawniajacego na poprawe funkcjonowania u pacjentów dorosłych z głębszym upośledzeniem umysłowym Mirosław Andrusiewicz
Wpływ rehabilitacji ambulatoryjnej na jakość życia pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa Mirosław Andrusiewicz
Wpływ rehabilitacji na zmniejszenie dolegliwości u pacjentów po rekonstrukcji zerwanego więzadła krzyżowego przedniego Mirosław Andrusiewicz
Wpływ technik fizjoterapeutycznych na rehabilitację i leczenie obrzęku u pacjentek po mastektomii Mirosław Andrusiewicz
Wstrzas hipowolemiczny – postępowanie ratownicze Mirosław Andrusiewicz
Wykorzystanie bionanocelulozy w medycynie Maria Wołuń-Cholewa
Wykorzystanie komórek macierzystych w regeneracji oraz rehabilitacja po uszkodzeniach rdzenia kręgowego Anna Szczerba
Wykorzystanie komórek macierzystych w uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Anna Jankowska
Wykorzystanie osocza bogatopłytkowego do terapii patologii ścięgien-badania in vitro Małgorzata Kotwicka
Wykorzystanie ustalonych linii komórkowych jako model in vitro w badaniach nad nowotworami Mirosław Andrusiewicz
Zagrożenia ratownika medycznego podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych Mirosław Andrusiewicz
Zakres najczęściej wykonywanych medycznych czynności ratunkowych podczas wypadków komunikacyjnych Mirosław Andrusiewicz
Zastosowanie laseroterapii w leczeniu chorób narządu ruchu Izabela Skibińska
Zastosowanie miseczki próżniowej dla korekty lejkowatej klatki piersiowej. Mirosław Andrusiewicz
Zastosowanie nanostruktur biodegradowalnych w medycynie regeneracyjnej Anna Szczerba
Zastosowanie nanostrukturalnych skafoldów w hodowli komórkowej Maria Wołuń-Cholewa
Zastosowanie nanotechnologii jako środka kontrastujacego w diagnostyce obrazowej Anna Szczerba
Znaczenie udziału w obozie aktywnej rehabilitacji w kształtowaniu samodzielności pacjentów po urazie rdzenia kręgowego. Mirosław Andrusiewicz
Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży licealnej Mirosław Andrusiewicz
Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej Mirosław Andrusiewicz