Fakultety

W roku akademickim 2019/2020 zostały zgłoszone lub jest możliwość zgłoszenia terminów na następujące kursy fakultatywne:

Nazwa Wydział Tryb
Komunikacja perswazyjna Wydział Nauk o Zdrowiu stacjonarne
Alkohol etylowy, mity i fakty Wydział Nauk o Zdrowiu stacjonarne
Komunikacja perswazyjna Wydział Medyczny stacjonarne
Statystyka przed dyplomem Wydział Nauk o Zdrowiu stacjonarne
Wpływ mikroflory jelitowej na zdrowie człowieka Wydział Nauk o Zdrowiu stacjonarne
Wykorzystanie oprogramowania Statistica w badaniach naukowych Wydział Nauk o Zdrowiu stacjonarne
Niepłodność męska- diagnostyka andrologiczna Wydział Nauk o Zdrowiu niestacjonarne
Statystyka przed dyplomem Wydział Nauk o Zdrowiu niestacjonarne
Wykorzystanie oprogramowania Statistica w badaniach naukowych Wydział Nauk o Zdrowiu niestacjonarne
Alkohol etylowy, mity i fakty Wydział Nauk o Zdrowiu niestacjonarne
Wpływ mikroflory jelitowej na zdrowie człowieka Wydział Nauk o Zdrowiu niestacjonarne
Komunikacja perswazyjna Wydział Nauk o Zdrowiu niestacjonarne