Dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni

  prof. dr hab. n. med. Mirosław Andrusiewicz

stanowisko: profesor uczelni

tel.: 061 854-71-66

e-mail: andrus@ump.edu.pl

dr n. med. Piotr Białas

stanowisko: asystent

tel.: 061 854-71-89

e-mail: pbialas@ump.edu.pl

prof. dr hab. Anna Jankowska

stanowisko: adiunkt

tel.: 061 854-71-90

e-mail: ajanko@ump.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka

stanowisko: kierownik

tel.: 061 854-71-70

e-mail: mkotwic@ump.edu.pl

dr n. med. Karolina Kulińska 

stanowisko: adiunkt

e-mail: kulinska@ump.edu.pl

dr n. o zdr. Izabela Skibińska

stanowisko: adiunkt

tel.: 061 854-71-67

e-mail: iskibinska@ump.edu.pl

dr n. med. Anna Szczerba

stanowisko: adiunkt

tel.: 061 854-71-89

e-mail: abosacka@ump.edu.pl

dr n. med. Małgorzata Tokłowicz

stanowisko: adiunkt

tel.: 061 854-71-67

e-mail: mtoklowicz@ump.edu.pl

dr n. med. Aleksandra Śliwa

stanowisko: adiunkt

tel.: 061 854-71-89

e-mail: glodek@ump.edu.pl

dr hab. n. med. Maria Wołuń-Cholewa

stanowisko: adiunkt

tel.: 061 854-71-87

e-mail: doskon@ump.edu.pl

dr n. biol. Adam Wysocki

stanowisko: starszy wykładowca

tel.: 061 854-71-87

e-mail: adawyso@ump.edu.pl